Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Vennskapets gleder

Den årlige bibelhelgen med besøk fra våre venner i Gøteborg ble i år holdt den første helgen i februar.

[ Les mer ]

Gudstjeneste i Tørvikbygd bedehus(Hardanger)

Søndag 4. september var det samlet over 100 personer, fra alle alderstrinn, til DELKs første høymesse i Tørvikbygd bedehus.

[ Les mer ]

Gudstjenester i Hardanger

Bergen Menighet skal 4. september begynne med gudstjenester i Tørvikbygd bedehus

[ Les mer ]

Lutherske Fordypningsdager 2016

Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 25.- 28. august. Ca. 150 deltagere fra Norge, Danmark, Tsjekkia og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Mennesket og Gud – synderen og frelseren”.

[ Les mer ]

Konfirmasjon i Bergen menighet

Kristi himmelfartsdag, 5. mai, var det konfirmasjon i Bergen menighet

[ Les mer ]

Dåp i Bergen menighet – 24. April.

Menigheten hadde gleden av å ta i mot fem iranere til den hellige dåp.

[ Les mer ]

Ordinasjon av prest i DELK Bergen

Det var en stor dag for Bergen menighet da Jon Magne Sønstabø ble ordinert til tjenesten.

[ Les mer ]

Persisk bibelgruppe

Torsdag ettermiddag, klokken 17, møtes persisk bibelgruppe fast i kirken.

[ Les mer ]

Norskundervisning

Fredagsettermiddagene er det nå fast norskundervisning for våre iranske venner.

[ Les mer ]

Klesinnsamling

Det trengs nå en ny klesinnsamling med tanke på våre innvandrervenner.

[ Les mer ]