Nyttig

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde

[ Les mer ]

Høsttakkefest

Høstakkefest med påfølgende kurvfest

[ Les mer ]

Streaming

Problemer med lyd fra våre Gudstjenester og møter

[ Les mer ]

Taler fra gudstjenester og møter

Her legges ut søndagens taler for gudstjenestene og møtene som blir holdt i kirken.

[ Les mer ]

Vil du konfirmere deg i menigheten?

Bergen menighet har konfirmasjonsundervisning fra tidlig høst og konfirmasjon i begynnelsen av mai.

[ Les mer ]

Companiet

Companiet er DELK Bergen sitt arbeid rettet mot studenter og unge-voksne

[ Les mer ]

Confessio Augustana

Her finner du kirkens bekjennelse

[ Les mer ]

Martin Luther

Her finner Den lille katekisme som er skrevet av Martin Luther

[ Les mer ]

Erling Utnem

Artikler skrevet av Erling Utnem

[ Les mer ]