Nyttig

Taler fra gudstjenester og møter

Her legges ut søndagens taler for gudstjenestene og møtene som blir holdt i kirken.

[ Les mer ]

Vil du konfirmere deg i menigheten?

Bergen menighet har konfirmasjonsundervisning fra tidlig høst og konfirmasjon i begynnelsen av mai.

[ Les mer ]

Companiet

Companiet er DELK Bergen sitt arbeid rettet mot studenter og unge-voksne

[ Les mer ]

Confessio Augustana

Her finner du kirkens bekjennelse

[ Les mer ]

Martin Luther

Her finner Den lille katekisme som er skrevet av Martin Luther

[ Les mer ]

Erling Utnem

Artikler skrevet av Erling Utnem

[ Les mer ]

Poul Ulsdal

Artikler skrevet av Poul Ulsdal

[ Les mer ]

Jacob Traasdahl

Artikler skrevet av Jacob Traasdahl

[ Les mer ]

Herman Sasse

Artikler skrevet av Herman Sasse

[ Les mer ]

John T. Pless

Artikler skrevet av John T. Pless

[ Les mer ]