Gudstjeneste i Tørvikbygd bedehus(Hardanger)

Søndag 4. september var det samlet over 100 personer, fra alle alderstrinn, til DELKs første høymesse i Tørvikbygd bedehus.

Hardanger stod frem i sin flotteste sensommerdrakt, med bugnende frukttrær, grønne marker, blå fjord og høye fjell. Rammen for DELKs første gudstjeneste i Hardanger, i Tørvikbygd bedehus, var den beste. Bedehuset ble fylt opp av en stor mengde forventningsfulle hardinger fra ulike steder i regionen, og de besøkende prester fra menigheten i Bergen ble møtt med stor hjertelighet og varme.

 

SAMSUNG CSC

Gudstjenesten ble innledet av den lokale initiativtager Asle Skogly. Han ønsket, på vegne av de lokale initiativtagerne og Tørvikbygd bedehus, velkommen til denne første Gudstjenesten i Hardanger.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Prest Jan Bygstad forrettet og hadde preken under gudstjenesten, og et kor, tilknyttet Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, deltok med vakker sang under gudstjenesten. Opptak av dette finnes på Steinsdalen bedehus sin youtube kanal (https://www.youtube.com/watch?v=HgVGqbtuA4o).

 

Tørvikbygd bedehus er vigslet for kirkelig bruk, og er derfor utstyrt til å fungere som en kirke. Bedehuset er romslig og har mange gode fasiliter, og alt ligger til rette for at det med tiden kan blomstre frem en ny menighet i Hardanger.

SAMSUNG CSC

Gudstjenester høsten 2016

16. oktober – Ottaer Endresen forretter – Preken ved Per Bergene Holm
20. november – Jon Magne Sønstabø
18. Desember – Jon Magne Sønstabø

SAMSUNG CSC