Kalender

Apr - 2017

30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø
Ingen søndagsskole. Det er barnerettet gudstjeneste og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!

Mai - 2017

07 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
10 Mai
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Tema for vårens bibeltimer blir fra Apostelgjerningene
14 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Prest: Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!

21 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Tale v/Odd Sverre Hove
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter møtet. Velkommen!
25 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
28 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Søndag før Pinse
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!

31 Mai
Bibeltime
Kl. 21:11
v/Jan Bygstad
Tema for vårens bibeltimer blir fra Apostelgjerningene

Jun - 2017

04 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
11 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Morten Askjer
Tale: Morten Askjer
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
14 Jun
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Tema for vårens bibeltimer blir fra Apostelgjerningene

18 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i treenigh.
Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø
Familierettet gudstjeneste og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
25 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i treenigh.
Tale v/John Victor Selle
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter møtet. Velkommen!

Jul - 2017

02 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i treenigh.
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
09 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i treenigh.
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!