Kalender

Jan - 2018

24 Jan
Bibeltime
Kl. 19:00
28 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Såmannsøndag
Jan Bygstad

Feb - 2018

02 Feb
Bibelhelg
Kl. 18:00
Fredag og lørdag er det bibelhelg over temaet :Bønn
Bibelhelgen er et samarbeid mellom DELK og FBB
03 Feb
Bibelhelg
Kl. 10:00
Se eget program for nøyaktige tidspunkt.
04 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forklarelsesdag
Jan Bygstad

07 Feb
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
11 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavensøndag
Prest: Jon Magne Sønstabø
18 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i faste
Tale v/Jon Tore Lie

21 Feb
Bibeltime
Kl. 19:00
25 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Jan Bygstad

Mar - 2018

04 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i faste
Prest: Jan Bygstad
Årsmøte etter Gudstjenesten.