Kalender

Jun - 2017

25 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i treenigh.
Tale v/Henning A. Alsaker
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter møtet. Velkommen!

Jul - 2017

02 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i treenigh.
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
09 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i treenigh.
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!