Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle, Gro Strøm og John Victor Selle.

 
Jan Bygstad:
IMG_7916

Jan Bygstad (f. 1952) har vært prest i Den norske kirke i 20 år, inntil han forlot denne pga. den læremessige utviklingen. Han har vært aktiv innenfor FBB – den lutherske bekjennelsesbevegelsen i Norge, vært leder for Nord-Europeisk Luther-Akademi (NELA), og i en årrekke engasjert som bibeloversetter i Norsk Bibel. Han har utgitt tre bøker: Skriften vitner om Kristus (Lunde 1998), og Overgitt til Herrens ord (Lunde 2001), og Den kristna församlingen (Vasa 2006).

Jan er gift med Kjersti, og de har to barn.

 
 
Jon Magne Sønstabø:

 IMG_7925

Jon Magne Sønstabø er prest i DELK Bergen. Han er utdannet lærer med bachelorgrad i sosiologi og bachelorgrad i kristendomskunnskap. Han har i tillegg yrkesfaglig bakgrunn som elektriker. Han har jobbet innenfor skoleverket og med rusbehandling ved Askøy Blå Kors klinikk. Han har vært ansatt i inderemisjonssamskipnaden som ungdomsarbeider og har jobbet som elektriker. Han har mye erfaring med ungdomsarbeid, særlig KRIK-arbeid. Han har også hatt ulike verv i FBB-Bjørgvin.

 
 
Henning Abbedissen Alsaker:

 
 
Jon Tore Lie:
IMG_7888

Jon Tore Lie er psykiatrisk sykepleier og arbeider i Helse Bergen. Han har bl.a vært engasjert (gjennom organisasjonen ‘Liv i Frihet’) i arbeidet med å hjelpe avhoppere fra og mennesker som på ulike måter har fått vansker i møte med sekter. Han er videre den som har ansvar for opptak og distribusjon av forkynnelsen i menigheten, og for menighetens bokutsalg.

Jon Tore er gift med Kjersti, og de har to barn.

 
 
Gunnar Innerdal:

 IMG_7875

Gunnar Innerdal er musikalsk leder i menigheten og sammen med Knut Harald Ekle den mest benyttede organisten. Gunnar er førsteamanuensis i systematisk teologi ved NLA Høgskolen, der han underviser i troslære og nytestamentlig gresk. Han har også vært misjonssekretær i Den indre sjømannsmisjon, og er med og driver søndagsskolen i menigheten.

Gunnar er gift med Lene, og de har fire barn.