4. søndag i fastetiden

Jens Bjørnsgård
Joh. 3,11-16

Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd.Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske? Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies,forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv.For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;