Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde

Øystein Rønhovde hadde et interessant foredrag for oss på menighetssamlingen den 6. nov 2018. Tema var forholdet oss menighetsmedlemmer i mellom, på godt og vondt. Øystein har lang erfaring fra sjelesorg bla på Haraldsplass samtalesenter, der han har vært ansatt i en årrekke. Du kan høre foredraget her.