Å bli gitt gleden

Juleevangeliet kan lettere høres nå, nå når vi føler oss omgitt av mørke og utrygghet. I dette evangeliet tales det om den store glede. For, vi ha stor grunn til glede.

Nå er tiden for å hente frem Juleevangeliet. Nå er folket stille, der vi sitter i uvisshetens mørke. I julehøytiden høres ikke budskapet om gleden i denne høytid. Det er pakket inn i samfunnets julekav. Bak nisser og glitter, bak blinkende led-lys og syntetisk kjøpesentermusikk, men bak alt dette ligger gleden som er gitt gjemt.  «Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by*. Det vi har å glede oss over, nå, i dag, er dette budskap. Som hyrder som sitter i uvisshetens mørke, slik er du og jeg nå. Men nå er vi tilgjengelig for å høre om gleden som kommer til oss. Den kommer i budskapet som peker på en annen, et budskap som ikke peker på kraften i oss selv eller våre ting. Dette er ikke reklamens «Kjøp dette, så finer du gleden.» Nei, det er noe annet. Vår glede er Jesus Kristus. Frelseren fra Davids by. Frelseren som har kommet, som har seiret og som har gitt deg evig liv. Tenk, du som tror på ham eier evig liv. Det er din glede, frykt ikke for din fremtid. Den er i Ham, Jesus Kristus. Han som har sonet dine synder, og derfor tilgir deg din synd, du som er døpt til ham. Han har gjort deg til Guds barn. Gled deg i ham, og frykt ikke!

* Luk 2:10f  Norsk Bibel 88/07