Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Streaming

Problemer med lyd fra våre Gudstjenester og møter

[ Les mer ]

Lydfiler fra fordypningsdagene.

Opptakene er nå klare og lagt på Youtube og bibeltimer.com

[ Les mer ]

Fordypningsdager 2018

Velkommen til Lutherske fordypningsdager 2018.

[ Les mer ]

Bibel til 10 åringer

Fastelavenssøndag var det utdeling av bibler til menighetens 10 åringer.

[ Les mer ]

Trosopplæringskurs

«Troens ABC» er tema for persisk bibelgruppe i februar og mars

[ Les mer ]

Vennskapets gleder

Den årlige bibelhelgen med besøk fra våre venner i Gøteborg ble i år holdt den første helgen i februar.

[ Les mer ]

Gudstjeneste i Tørvikbygd bedehus(Hardanger)

Søndag 4. september var det samlet over 100 personer, fra alle alderstrinn, til DELKs første høymesse i Tørvikbygd bedehus.

[ Les mer ]

Gudstjenester i Hardanger

Bergen Menighet skal 4. september begynne med gudstjenester i Tørvikbygd bedehus

[ Les mer ]

Lutherske Fordypningsdager 2016

Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 25.- 28. august. Ca. 150 deltagere fra Norge, Danmark, Tsjekkia og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Mennesket og Gud – synderen og frelseren”.

[ Les mer ]

Konfirmasjon i Bergen menighet

Kristi himmelfartsdag, 5. mai, var det konfirmasjon i Bergen menighet

[ Les mer ]