Gudstjenester i Hardanger

Bergen Menighet skal 4. september begynne med gudstjenester i Tørvikbygd bedehus

Bergen menighet er etter et lokalt initiativ fra Hardanger blitt forespurt om muligheten til å ha gudstjenester i Tørvikbygd bedehus. Den 4. september vil den første gudstjenesten bli holdt. Gudstjenesten vil ledes av Prest Jan Bygstad, og  Jon Magne Sønstabø blir også med som representant for Bergen menighet.

Planen er i første omgang å ha en gudstjeneste i måneden og menigheten vil besøkes av ulike prester fra kirkesamfunnet. Tørvikbygd ligger sentralt plassert i Hardanger og Tørvikbygd bedehus er vigslet til kirkelig bruk, og er derfor meget godt egnet til formålet. Vi håper tilbudet vil bli tatt godt imot, og hva fremtiden vil bringe for videre arbeid overgir vi i Faderens hender.

Tørvikbygd2                             Tørvikbygd1