Høsttakkefest

Høstakkefest med påfølgende kurvfest

Bergen menighet var samlet til Høsttakkefest og vår prest Jon Magne Sønstabø forrettet ved familiegudstjenesten. En hel del besøkende kom til kirke, antagelig siden høstferien begynte denne uken. Samlingen etterpå der menigheten var samlet rundt måltidet og søndagsskolen arrangerte leker, var meget vellykket.

Jon Tore Lie