Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver!

DELK – Bergen menighet ble opprettet i september 2002, og møtes i DELK – kirken i Rosenberggt. 1, der vi som regel feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00. De gangene det ikke er gudstjeneste er det søndagsmøte. Søndagsmøte har vi omtrent en gang hver måned, den andre søndagen i måneden.  Samtidig som vi ble stiftet ble vi tatt opp i Det evangellisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), som er den eldste lutherske frikirken i Norge, stiftet 1872. Vi er en menighet som bekjenner seg til den lutherske bekjennelsen. Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester og to valgte eldste. Vi har to prester i DELK Bergen, det er Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø.

 

Fakta

Prest: Jan Bygstad

Prest: Jon Magne Sønstabø

Eldste: Jon Tore Lie

Eldste: Henning Abbedissen Alsake