Kalender

31 Mar
Avlysning
Kl. 11:00Alle menighetens gudstjenester, møter og bibeltimer er avlyst inntil videre. Vi oppfordrer på bibeltimer.com og også delk.no nå når vi ikke kan samles som menighet. Følg på streaming på bibeltimer.com
Husk å be for den krevende situasjon hele verden nå befinner seg i når farlig sykdom truer.