Kalender

Jan - 2021

24 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]
30 Jan

Kl. 10:00
Bibelhelg
31 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest Håkon Valen-Sendstad
[ Les mer ]

Feb - 2021

07 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]
14 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Jon Tore Lie
Familierettet møte
21 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]

28 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jon Magne Sønstabø
Årsmøte etter gudstjenesten
[ Les mer ]

Mar - 2021

07 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]
14 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
Familiegudstjeneste
[ Les mer ]

28 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Jon Magne Sønstabø
[ Les mer ]

Apr - 2021

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Jan Bygstad
[ Les mer ]
02 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Langfredag
Jan Bygstad
04 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Jon Magne Sønstabø
[ Les mer ]