Kalender

Jan - 2022

27 Jan
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
30 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Håkon Valen Senstad
Gudstjenesten markerer slutten på menighetens og FBBs bibelhelg der tema er \"Treenighetslæren\"

Feb - 2022

06 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6. søndag i åpenbaringstiden
Jon Magne Sønstabø
09 Feb
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
13 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannsøndag
Tale v/Olav Rørtveit

20 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forklarelsesdag
Mikael Bruun
27 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavenssøndag
Jan Bygstad