Lutherske fordypningsdager

Lutherske fordypningsdagers hjemmeside. Lutherske fordypningsdager en DELK Bergen menighets arbeid for å fremme en livsnær luthersk teologi.

Du finner informasjon og programmet på linken i navnet