4. søndag i åpenbaringstiden

Jon Magne Sønstabø
Ordspr kap 14

Synd gjør den som forakter sin neste, salig er den som viser medynk med de fattige. De som tenker ut ondt, farer alltid vill, de som har godt i sinne, møter godhet og troskap. Et sannferdig vitne berger liv, den som farer med løgn, er en sviker.  Den som undertrykker den svake, håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære.