Tomme benker, men fremdeles felleskap

Kirkens tjeneste når gudstjenesten er flyttet til internett.

Våren 2020 er en tid som setter mennesker og samfunn på prøve. Jesu tale til oss, vi som ved dåpen er døpt til samfunn med Gud gjennom Sønnens, Jesus, gjerning, hans død og oppstandelse, er: Frykt ikke!  Som Guds barn lever vi daglig i Guds hånd. Han er den gode hyrde som ser til sine barn. Gjennom lov og evangelium, gjennom Ordets tale og livets omstendigheter, så blir dødens realitet i oss og rundt oss gjort synlig. Vi erkjenner av det, at vi er skapninger som er avhengig av en frelser. Det er det Jesus er, en frelser for oss, for deg! Han er hyrde som tar seg av sine. Det gjør han nå, ved at han gir oss sitt ord og løfter. I dem er liv!

Plages du i disse vanskelige tider, så er Jesus her for deg, legemlig er han her i felleskapet, i kirken og i sakramentet. Følg oss og ta del i internettfellesskapet som ser på menighetens sendinger fra gudstjenestene, og du velkommen til å ta kontakt med oss for samtale eller for å ta imot nattverdens gave. Selv om vår verden rystes, så står Guds ord fast. «For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende.» Jes 57:15 (Norsk bibel 88/07)