Vil du konfirmere deg i menigheten?

Bergen menighet har konfirmasjonsundervisning fra tidlig høst og konfirmasjon i begynnelsen av mai.

Vil du konfirmere deg i menigheten, så er du velkommen til det.

Vi har konfirmasjon både av medlemmer, og av andre som ikke er medlem, men som ønsker konfirmasjon hos oss.

I konfirmasjonsundervisningen fokuserer vi på å dykke dypere inn i Guds Ord, i den åpenbaring som er gitt oss der. Og vi underviser i Guds Ord ut fra våre bekjennelsesskrifter, i hovedsak Luters lille katekisme.

Jon Magne Sønstabø har ansvaret for undervisningen, og henvendelser som gjelder konfirmasjon kan rettes til ham. Du finner kontaktinformasjon under siden Informasjon.