Dagens bibelord 21.09.2019

Ef 5,1-7

1Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. 3Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. 4Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! 5For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. 6La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7Gjør ikke felles sak med dem!

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Bygstad
Menighetsmøte etter gudstjenesten
29 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
06 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Jan Bygstad æresdoktor

DELK Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019, [ Les mer ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK