Dagens bibelord 18.01.2018

Joh 7,37-44

37På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 38Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. 40Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden: «Dette må være profeten.» 41«Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? 42Sier ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» 43Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. 44Noen ville gripe ham, men ingen la hånd på ham.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle, Gro Strøm og John Victor Selle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i åpenbaringstiden
Jon Magne Sønstabø
24 Jan
Bibeltime
Kl. 19:00
28 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Såmannsøndag
Jan Bygstad

02 Feb
Bibelhelg
Kl. 18:00
Fredag og lørdag er det bibelhelg over temaet :Bønn
Bibelhelgen er et samarbeid mellom DELK og FBB
03 Feb
Bibelhelg
Kl. 10:00
Se eget program for nøyaktige tidspunkt.
04 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forklarelsesdag
Jan Bygstad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bibel til 10 åringer

Fastelavenssøndag var det utdeling av bibler til menighetens 10 åringer. [ Les mer ]

Trosopplæringskurs

"Troens ABC" er tema for persisk bibelgruppe i februar og mars [ Les mer ]

Vennskapets gleder

Den årlige bibelhelgen med besøk fra våre venner i Gøteborg ble i år holdt den første helgen i februar. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

BIBELHELG ved Curt Westman

- Østfold menighet i Missingmyra bedehus lørdag 3. og søndag 4. februar 2018 Tema: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tro og tvil på kristendomsseminar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn ”Forsvare tro – rom for tvil” var temaet for årets kristendomsseminar i DELK. Gen. sekr. i Laget, Karl-Johan Kjøde, maktet å formidle temaet på en relevant og klargjørende måte. [ Les mer ]

Velkommen til DELKs St. Hansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tradisjonsrike sommerstevne vil også i år bli arrangert på Gjennestad i Stokke - lørdag 23. og søndag 24. juni. Stevnets tema er «Bygge for livet». [ Les mer ]