Dagens bibelord 06.12.2019

Hebr 10,35-39

35Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn. 36Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet. 37 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. 38 Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham. 39Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt; vi er av dem som tror og berger sin sjel.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

08 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i advent
Tale v/Truls Nygård
11 Des
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Om kjønn og skaperordning
15 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i advent
Henning A. Alsaker

22 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i advent
Jan Bygstad
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Juledag
Jan Bygstad
26 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Stefanusdagen
Jan Bygstad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Jan Bygstad æresdoktor

DELK Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019, [ Les mer ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Advent og jul i Langgata

- Horten menighet Det nye kirkeåret starter også i år med Adventsang. Så følger de tradisjonelle møtene og gudstjenestene for advent- og juletiden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK