Dagens bibelord 20.10.2017

1 Tess 4,1-10

1For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. 3For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. 4Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, 5ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. 7For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd. 9Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere. For dere har selv lært av Gud å elske hverandre, 10og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken i hele Makedonia. Like fullt oppfordrer vi dere, søsken, til å gjøre enda større fremskritt.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Gunnar Johnstad og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
20. s. i treenh.
Ottar Endresen
Tale: Ottar Endresen
29 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bededag
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
31 Okt
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Alle bibeltimene blir ved Jan Bygstad, som vil gjennomgå aktuelle tema i forbindelse med reformasjonen denne høsten. Som vanlig er bibeltimene kl. 19.00 i Menighetssalen.

05 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Arild Minnesjord
Tale: Arild Minnesjord
12 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
23. s. i treenh.
Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud
15 Nov
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Alle bibeltimene blir ved Jan Bygstad, som vil gjennomgå aktuelle tema i forbindelse med reformasjonen denne høsten. Som vanlig er bibeltimene kl. 19.00 i Menighetssalen.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bibel til 10 åringer

Fastelavenssøndag var det utdeling av bibler til menighetens 10 åringer. [ Les mer ]

Trosopplæringskurs

"Troens ABC" er tema for persisk bibelgruppe i februar og mars [ Les mer ]

Vennskapets gleder

Den årlige bibelhelgen med besøk fra våre venner i Gøteborg ble i år holdt den første helgen i februar. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nåden alene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]