Dagens bibelord 19.02.2017

Matt 17,1-9

1Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 4Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 6Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» 8Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. 9På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Gunnar Johnstad og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Feb
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Tema for vårens bibeltimer blir fra Apostelgjerningene
26 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavenssøndag
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Ingen søndagsskole. Det er barnerettet gudstjeneste og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
01 Mar
Gudstjeneste
Kl. 19:00
Askeonsdag
Prest: Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø

05 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Prest: Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
Etter gudstjenesten er det årsmøte i menighetssalen.
05 Mar
Årsmøte
Kl. 13:00
NB: Husk å sette av datoen til årsmøtet som er etter gudstjenesten oppe i menighetssalen.
08 Mar
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Tema for vårens bibeltimer blir fra Apostelgjerningene

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Trosopplæringskurs

"Troens ABC" er tema for persisk bibelgruppe i februar og mars [ Les mer ]

Vennskapets gleder

Den årlige bibelhelgen med besøk fra våre venner i Gøteborg ble i år holdt den første helgen i februar. [ Les mer ]

Gudstjeneste i Tørvikbygd bedehus(Hardanger)

Søndag 4. september var det samlet over 100 personer, fra alle alderstrinn, til DELKs første høymesse i Tørvikbygd bedehus. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Første gang i Nord-Troms

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info. [ Les mer ]

GF og St.Hansstevnet 2017: Programmet tar form

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå er det litt mer enn fire måneder til DELKs årlige sommerstevne på Gjennestad. I år varer stevnet fra fredag 23. til søndag 25. juni. Vi i programkomiteen synes det blir et flott og spennende program for både barn, ungdom og voksne i alle aldre. [ Les mer ]

Lærerikt reformasjonsseminar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Reformasjonsseminaret i Bjerkely kirke fredag 27. og lørdag 28. januar ble både innholdsrikt og lærerikt. Ikke minst takket være tre gode foredragsholdere: Rune Søderlund, Knut Alfsvåg og Jan Bygstad. Oppslutningen var også bra, med totalt ca. 100 deltagere. [ Les mer ]