Dagens bibelord 21.03.2019

1 Tim 4,12-16

12La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. 13Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen, helt til jeg kommer. 14Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg. 15Legg vekt på dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. 16Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle, Gro Strøm og John Victor Selle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Tale v/Øystein Rønhovde
27 Mar
Bibeltime
Kl. 19:00
31 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Jan Bygstad

07 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i fastetiden
Jon Magne Sønstabø
10 Apr
Bibeltime
Kl. 19:00
14 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Jan Bygstad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Bibeltime 17. okt

Vi fortsetter gjennomgangen av Jesaia. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

For Guds ord funker!

- Moe menighet Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her! [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]

Mor, far og barn

- Østfold menighet Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte Østfold 28. februar til 3. mars. Arrangør var en felleskirkelig komite, med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner i fylket, inkludert DELK. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK [ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]