Dagens bibelord 22.03.2018

Joh 11,28-38

28Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.» 29Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. 30Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Marta hadde møtt ham. 31Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. 32Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» 33Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, 34og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. 35Jesus gråt. 36«Se hvor glad han var i ham», sa jødene. 37Men noen av dem sa: «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, også ha hindret at denne mannen døde?» 38Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle, Gro Strøm og John Victor Selle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Jan Bygstad
29 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Prest: Jon Magne Sønstabø
30 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Langfedag
Prest: Jan Bygstad

01 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Jan Bygstad
04 Apr

Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Bibeltime
08 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Prest: Jon Magne Sønstabø

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bibel til 10 åringer

Fastelavenssøndag var det utdeling av bibler til menighetens 10 åringer. [ Les mer ]

Trosopplæringskurs

"Troens ABC" er tema for persisk bibelgruppe i februar og mars [ Les mer ]

Vennskapets gleder

Den årlige bibelhelgen med besøk fra våre venner i Gøteborg ble i år holdt den første helgen i februar. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling

- Ryenberget menighet Etter familiegudstjenesten 8. april avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet og skolens generalforsamling. I tillegg til de faste sakene har tilsynsmannen ordet og arbeidet fra arbeidsgruppen for ansettelser blir presentert. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskerefleksjon – Det helt ubegripelige!

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Jesu venner visste det like godt som vi: Døde mennesker er døde og forblir døde. Jesus forberedte dem på at han skulle stå opp fra graven, men det prellet av. Derfor var det bare én ting som kunne overbevise dem: personlige, virkelige møter. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

Min bibelhelt IV – Elia

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi er kommet til fjerde del i spalten «Min Bibelhelt», og denne gangen utfordres leserne til å bli bedre kjent med Elia. Jeg prøver å finne ut noe om karaktertrekkene til ulike personer i Bibelen for å se hva jeg kan lære av dem. [ Les mer ]