Dagens bibelord 25.03.2019

Luk 1,46-56

46Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, 47og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 48For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 49for store ting har han gjort mot meg,han, den mektige; hellig er hans navn. 50Fra slekt til slekt varer hans miskunnover dem som frykter ham. 51Han gjorde storverk med sin sterke arm;han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 52Han støtte herskere ned fra tronenog løftet opp de lave. 53Han mettet de sultne med gode gaver,men sendte de rike tomhendte fra seg. 54Han tok seg av Israel, sin tjener,og husket på sin miskunn 55slik han lovet våre fedre,Abraham og hans ætt, til evig tid.» 56Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle, Gro Strøm og John Victor Selle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

27 Mar
Bibeltime
Kl. 19:00
31 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Jan Bygstad
07 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i fastetiden
Jon Magne Sønstabø

10 Apr
Bibeltime
Kl. 19:00
14 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Jan Bygstad
18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Jan Bygstad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Bibeltime 17. okt

Vi fortsetter gjennomgangen av Jesaia. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

For Guds ord funker!

- Moe menighet Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her! [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]

Mor, far og barn

- Østfold menighet Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn besøkte Østfold 28. februar til 3. mars. Arrangør var en felleskirkelig komite, med representanter fra ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner i fylket, inkludert DELK. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK [ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]