Dagens bibelord 17.10.2018

2 Mos 23,1-9

1Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne! 2Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten. 3Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rettssak. 4Når du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått seg vill, skal du bringe dyret tilbake til ham. 5Når du ser at din uvenns esel segner under børen, må du ikke gå din vei. Du skal hjelpe ham med det. 6Du skal ikke fordreie retten for den fattige hos deg i en rettssak. 7Hold deg borte fra falske anklager. En skyldfri og en rettferdig må du ikke slå i hjel, for jeg vil ikke frikjenne den skyldige. 8Du skal ikke ta imot bestikkelser! For slike gaver gjør den klarsynte blind og forvrenger den rettferdiges sak. 9Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle, Gro Strøm og John Victor Selle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Okt
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
21 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jon Magne Sønstabø
28 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Bots og bededag
Ulf Asp

04 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
07 Nov
Bibeltime
Kl. 19:00
11 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Jon Tore Lie

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Høsttakkefest

Høstakkefest med påfølgende kurvfest [ Les mer ]

Streaming

Problemer med lyd fra våre Gudstjenester og møter [ Les mer ]

Lydfiler fra fordypningsdagene.

Opptakene er nå klare og lagt på Youtube og bibeltimer.com [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Seminarhelg med bibelfokus

- Østfold menighet Vel 150 personer deltok i bibel-/seminarhelgen som ble arrangert av NLM i Østfold, Normisjon i Østfold, DELK i Østfold og Frikirkens menigheter i fylket. Temaet var «Hva i all verden skal vi med Bibelen?» og seminaret fant sted 12.-14. oktober i Bjørnstad bedehus. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nå kan lydfiler lastes ned

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå kan lydfiler, podcastfiler, som finnes på DELKs nettsider lastes ned til for eksempel en PC. Dermed kan de også lagres på andre enheter, for eksempel en minnepenn eller CD, og du kan høre på taler og møter uten at du er tilkoblet et nettverk. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]

Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter. [ Les mer ]