Dagens bibelord 22.11.2019

Matt 25,14-30

14Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: 15En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. 16Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. 19Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ 21Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ 22Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ 23Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ 24Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. 25Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ 26Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. 27Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! 29For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag
Henning A. Alsaker
28 Nov
Blå Kors 10 årsjubileum.
Kl. 19:00
01 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i advent
Jan Bygstad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Jan Bygstad æresdoktor

DELK Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019, [ Les mer ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Fakkeltog for forfulgte kristne

- Østfold menighet For første gang ble det i Råde arrangert fakkeltog for forfulgte kristne. Det var DELK-Østfold som hadde tatt initiativ til dette felleskirkelige arrangementet 17. november, som startet på Sion og endte opp på Furuly menighetssenter. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK