Dagens bibelord 20.11.2018

Rom 8,12-17

12Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. 13For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. 14Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 15Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 16Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. 17Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle, Gro Strøm og John Victor Selle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Nov
Bibeltime
Kl. 19:00
Prest: Jan Bygstad
v/Jan Bygstad
25 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag
Jan Bygstad
02 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad

05 Des
Bibeltime
Kl. 19:00
09 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Bibeltime 17. okt

Vi fortsetter gjennomgangen av Jesaia. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

- Granly menighet, Tønsberg Granly menighet følger den lange tradisjonen med julemesser til inntekt for misjonen. Årets julemesse ble arrangert lørdag 17. november og innbrakte nesten 129.000 kroner, en svak nedgang fra i fjor. [ Les mer ]

En smal, god vei

- Bjerkely menighet "Spørsmålet jeg stiller meg er hva som vil skje fremover? Jeg aner to strategier som jeg ikke tror er de beste og en god, smal vei i mellom." [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

DELK søker administrasjonsleder

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) søker serviceinnstilt og målbevisst administrasjonsleder i inntil 100 % stilling til sitt hovedkontor i Undrumsdal i Re kommune. Administrasjonslederen er direkte underlagt tilsynsmannen som er kirkesamfunnets leder. Vedkommende vil få et sentralt ansvar for administrative forhold i DELK. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]

DELK får ny tilsynsmann i 2019

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes (68) har meddelt hovedstyret og rådsmøtet at han ønsker å avslutte sin tjeneste etter generalforsamlingen i juni 2019. Hovedstyret forbereder nå oppstart av tilsynsmannsvalg, og vil kunngjøre dette i menighetene i nærmeste framtid. [ Les mer ]