Dagens bibelord 24.03.2017

1 Sam 1,9-17

9En gang de hadde spist og drukket i Sjilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. 10I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. 11Hun ga et løfte og sa: « Herre over hærskarene! Se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.» 12Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. 13For Hanna ba stille, i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, 14og han sa til henne: «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg!» 15«Nei, herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket. Men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. 16Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne! For hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte.» 17Da sa Eli: «Gå i fred! Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.»

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Gunnar Johnstad og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Prest: Ottar Endresen
Tale: Ottar Endresen
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
02 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Tale v/Jon Tore Lie
Ingen søndagsskole. Det er barnerettet møte og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
05 Apr
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Tema for vårens bibeltimer blir fra Apostelgjerningene

09 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter møtet. Velkommen!

13 Apr
Gudstjeneste
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Ingen søndagsskole
14 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Langfredag
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Ingen søndagsskole. Det er kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bibel til 10 åringer

Fastelavenssøndag var det utdeling av bibler til menighetens 10 åringer. [ Les mer ]

Trosopplæringskurs

"Troens ABC" er tema for persisk bibelgruppe i februar og mars [ Les mer ]

Vennskapets gleder

Den årlige bibelhelgen med besøk fra våre venner i Gøteborg ble i år holdt den første helgen i februar. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Påske-verksted for barna

- Østfold menighet Tid: Lørdag 1. april kl 11.00 – 14.00 Sted: Missingmyra bedehus For hvem? Alle som har lyst og tid. [ Les mer ]

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

Menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling 2017

- Ryenberget menighet Begge finner sted etter gudstjenesten søndag 26. mars. Vedlagt finner du innkalling og sakspapirer. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

DELKs langtidskalender er aktivert

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn De kalenderne som i hittil har vært på delk.no og de enkelte menigheters nettsider, er begrenset av en seks måneder tidshorisont. Hvis du leter etter noe som skal skje senere enn seks måneder fram i tid, for eksempel konfirmasjoner i 2018, finner du det nå i DELKs langtidskalender. [ Les mer ]