Dagens bibelord 26.04.2017

Jes 63, 10-15

10Men de var trassigeog gjorde hans hellige Ånd sorg.Så ble han en fiende for dem,han kjempet selv imot dem. 11Da tenkte folket på gamle dager, på Moses.Hvor er han som førteen gjeter for småfeet sittopp fra vannet?Hvor er han som gasin hellige Ånd i hans indre, 12han som lot sin herlige armgå fram på høyre side av Moses,han som kløvde vannet foran demfor å skape seg et evig navn, 13han som lot dem gå gjennom dypenesom hesten gjennom ørkenen?De snublet ikke. 14Lik buskap som går ned i dalen,førte Herrens ånd dem til hvile.Slik ledet du ditt folkfor å skape deg et herlig navn. 15Se ned fra himmelen,fra din hellige, herlige bolig!Hvor er din lidenskap og din styrke?Ditt dirrende hjerte og din barmhjertighetholder seg tilbake for meg.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Gunnar Johnstad og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

30 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø
Ingen søndagsskole. Det er barnerettet gudstjeneste og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
07 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Jan Bygstad
Tale: Jan Bygstad
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
10 Mai
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Tema for vårens bibeltimer blir fra Apostelgjerningene

14 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Prest: Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
21 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Tale v/Odd Sverre Hove
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter møtet. Velkommen!
25 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Jon Magne Sønstabø
Tale: Jon Magne Sønstabø
Søndagsskole for barna og kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Bibel til 10 åringer

Fastelavenssøndag var det utdeling av bibler til menighetens 10 åringer. [ Les mer ]

Trosopplæringskurs

"Troens ABC" er tema for persisk bibelgruppe i februar og mars [ Les mer ]

Vennskapets gleder

Den årlige bibelhelgen med besøk fra våre venner i Gøteborg ble i år holdt den første helgen i februar. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Damenes aften 11. mai

- Ryenberget menighet Vi går snart inn i en måned der de fleste skal bake minst én kake, så hva er vel bedre enn å få nye tips til pynting? Du får både se, lære og prøve selv - og smake! Det blir en hyggelig kveld med andakt, god prat rundt bordene og deilige kaker. [ Les mer ]

Utvidelse av kirkerommet

- Moe menighet Etter flere år med planlegging ser det ut til at de fleste utbyggingsbrikkene er i ferd med å falle på plass. Byggekomiteen sikter seg inn på byggestart medio juni 2017. Utvidelsen innebærer utvidet kirkerom/gymsal, nytt allrom mellom de to hovedbyggene og et stort oppholdsrom under allrommet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskeandakt - Hvilken sorg slukker påskemorgen?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hva kan det hjelpe å høre om steinen som ble rullet bort fra gravåpningen for 2000 år siden, når vi kjenner så mange tunge steiner. Kanskje vi vil legge inn en protest mot Gud: Påskemorgen ser ikke ut til å spare oss i det hele tatt! [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]