Dagens bibelord 19.09.2018

Jes 61,10-11

10Jeg gleder meg i Herren,min sjel jubler over min Gud.For han har kledd meg i frelsens klærog svøpt meg i rettferdighets kappelik en brudgom som setter på seg prestelig turban,lik en brud som pynter seg med smykker. 11For som jorden lar spirene vokse,som en hage lar frøene gro,slik skal Herren Gudla rettferdighet og lovsangspire fram for alle folkeslag.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. Vår faste organist er Gunnar Innerdal, godt hjulpet av Knut Harald Ekle, Gro Strøm og John Victor Selle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Sep
Bibeltime
Kl. 19:00
Fortsetter gjennomgangen av Jesaja.
bibeltimer.com
23 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Bygstad
30 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Bygstad

03 Okt
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Fortsetter gjennomgangen av Jesaja.
07 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jon Magne Sønstabø
Familiegudstjeneste
14 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Olav Rørtveit

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Lydfiler fra fordypningsdagene.

Opptakene er nå klare og lagt på Youtube og bibeltimer.com [ Les mer ]

Fordypningsdager 2018

Velkommen til Lutherske fordypningsdager 2018. [ Les mer ]

Bibel til 10 åringer

Fastelavenssøndag var det utdeling av bibler til menighetens 10 åringer. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konfirmantplan for Granly kirke 2018-2019

- Granly menighet, Tønsberg Den detaljerte konfirmantplanen for Granly kirke 2018-2019 er nå klar, og du kan lese den her eller laste ned og skrive ut PDF-filen. Linken til PDF-filen finner du når du klikker på artikkelen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter. [ Les mer ]

En meget brukervennlig bibel på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Tidligere denne sommeren ble Norsk Bibels bibeltekst gjort tilgjengelig på web via nettsiden les.norsk-bibel.no. Løsningen er tilgjengelig på alle plattformer, er lett å bruke og har svært gode og anvendelige søkefunksjoner. Det er foross.no, som på oppdrag fra Norsk Bibel, har utviklet løsningen. [ Les mer ]

"En Gud som gir seg selv" - Lutherske fordypningsdager i Bergen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Årets tema for Lutherske fordypningsdager (LF) - i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen -var «En Gud som gir seg selv». Arrangementet gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 23.- 26. august. Ca. 100 deltagere fra flere land fikk del i foredrag og samtaler. [ Les mer ]