Dagens bibelord 18.04.2019

Joh 13,1-17

1Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. 2De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. 3Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. 4Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. 5Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. 6Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» 7Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» 8«Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. 9Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» 10Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.» 11For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.» 12Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 13Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. 14Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. 15Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. 16Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. 17Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Jan Bygstad
19 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Langfredag
Jon Magne Sønstabø
21 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Jan Bygstad
Dåp

24 Apr
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
28 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Jan Bygstad
05 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
v/Odd Sverre Hove

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Bibeltime 17. okt

Vi fortsetter gjennomgangen av Jesaia. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Diakon i deltidsstilling

- Granly menighet, Tønsberg DELK Granly menighet i Tønsberg har vedtatt å styrke det diakonale arbeidet i menigheten, og skal ansette diakon i 30 % stilling. Diakonen vil ha en viktig rolle i å videreutvikle menigheten sammen med eldsteråd, menighetsutvalg, diakoniutvalget og andre frivillige medarbeidere. [ Les mer ]

DELK er på radioen!

- Østfold menighet DELK-Østfold sender på Radio Øst fjerde hver søndag. Vi har gudstjeneste (i opptak) kl. 11.00-12.00 og omsorgsprogram (direktesending) kl. 20.30-22.30 samme søndag. Neste gang er søndag 5. mai. [ Les mer ]

Velkommen til påskekonsert 2. påskedag

- Moe menighet Ungdomskoret Sebaot inviterer til konsert 2. påskedag. Bli med og feire Jesu oppstandelse. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Påskebetraktning

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Så ødelagt var han, han lignet ikke en mann, han så ikke ut som et menneske. Vi tenkte: han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder» (Jes 52,14b.53,4b-5a). [ Les mer ]

Programmet for Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne! Fra torsdag 21. juni til søndag 23. juni inntar vi igjen vakre Gjennestad i Vestfold for gode og oppbyggelige dager sammen. [ Les mer ]