Dagens bibelord 21.10.2020

Ef 6,1-4

1Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. 2 Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: 3 så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. 4Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Øystein Rønhovde
[ Les mer ]
28 Okt
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
01 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Jan Bygstad
[ Les mer ]

08 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jon Magne Sønstabø
Barnerettet gudstjeneste
[ Les mer ]
11 Nov
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
15 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Streaming av bibeltimer

DELK Bergen menighet streamer hver torsdag denne våren bibeltimer med gjennomgang av Daniels bok. Undervisningen blir gitt av prest Jan Bygstad. [ Les mer ]

Pasjonsgudstjeneste

På grunn av problemer med livesending, så legges hele gudstjenesten for langfredag ut på youtube. [ Les mer ]

Tre kors

På Golgata står det tre kors. Dette er dypt symbolsk. Andakt av Jan Bygstad hentet fra "Underveis 1 2020" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK