Dagens bibelord 17.07.2019

Matt 16,13-21

13Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» 14De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias. 21Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Jan Bygstad æresdoktor

DELK Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019, [ Les mer ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK