Dagens bibelord 23.11.2020

Salmane 37,37–40

37ש Legg merke til den heilhjarta! Sjå på den rettskafne! Det er framtid for den som skaper fred. 38Men brotsmenn blir utrydda alle som ein, dei lovlause får si framtid hoggen av. 39ת Dei rettferdige får si hjelp frå Herren, han er deira vern i tider med trengsle. 40Herren hjelper dei og friar dei ut. Han friar dei frå dei urettferdige og frelser dei, for dei søkjer tilflukt hos han.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Nov
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
29 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i advent
Jan Bygstad
Familiegudstjeneste
[ Les mer ]
06 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Bygstad
[ Les mer ]

09 Des
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
13 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Erling Rantrud
[ Les mer ]
20 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jon Magne Sønstabø
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Streaming av bibeltimer

DELK Bergen menighet streamer hver torsdag denne våren bibeltimer med gjennomgang av Daniels bok. Undervisningen blir gitt av prest Jan Bygstad. [ Les mer ]

Pasjonsgudstjeneste

På grunn av problemer med livesending, så legges hele gudstjenesten for langfredag ut på youtube. [ Les mer ]

Tre kors

På Golgata står det tre kors. Dette er dypt symbolsk. Andakt av Jan Bygstad hentet fra "Underveis 1 2020" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK