Dagens bibelord 30.03.2020

4 Mos 21,4-9

4Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig 5og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.» 6Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. 7Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi tok til orde mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses ba for folket. 8Da sa Herren til ham: «Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» 9Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Mar
Avlysning
Kl. 11:00
Alle menighetens gudstjenester, møter og bibeltimer er avlyst inntil videre. Vi oppfordrer på bibeltimer.com og også delk.no nå når vi ikke kan samles som menighet. Følg på streaming på bibeltimer.com
Husk å be for den krevende situasjon hele verden nå befinner seg i når farlig sykdom truer.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Å bli gitt gleden

Juleevangeliet kan lettere høres nå, nå når vi føler oss omgitt av mørke og utrygghet. I dette evangeliet tales det om den store glede. For, vi ha stor grunn til glede. [ Les mer ]

Tomme benker, men fremdeles felleskap

Kirkens tjeneste når gudstjenesten er flyttet til internett. [ Les mer ]

Jan Bygstad æresdoktor

DELK Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019, [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nettgudstjeneste søndag 29. mars

- Granly menighet, Tønsberg Oppdatert 29.3.20 kl. 13.15. Istedenfor møtet som var planlagt blir det også denne søndagen sendt en forenklet gudstjeneste ved Peter Johansen kl. 11 direkte fra kirken, på Facebook i gruppa «Granly menighet – info om hva som skjer!» [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK