Dagens bibelord 11.05.2021

Johannes 17,1–5

1Då Jesus hadde sagt dette, lyfte han auga mot himmelen og sa:«Far, timen er komen. Lat herlegdom lysa om Son din, så Sonen kan la herlegdom lysa om deg. 2For du har gjeve han makt over alt som menneske heiter, så han skal la alle dei som du har gjeve han, få evig liv. 3Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus. 4Eg lét herlegdom lysa om deg på jorda då eg fullførte det verket du gav meg å gjera. 5Så lat no herlegdom lysa om meg, Far, den herlegdom eg hadde hos deg før verda vart til.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og valgte eldste Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

13 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi Himmelfartsdag
Fellesgudstjeneste på internett. Ved tilsynsmann Bertil Andersson
www.delk.no/tv
16 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]
19 Mai
Bibeltime
Kl. 19:00
Bibeltimen streames
[ Les mer ]

30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]
02 Jun
Bibeltime
Kl. 19:00
Bibeltimen streames
[ Les mer ]
06 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jon Magne Sønstabø
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

1. mai møter

Følg de tradisjonsrike 1. mai møtene fra jæren. [ Les mer ]

Streaming av Bibeltimer

Følg menighetens bibeltimer live. Onsdager klokken 19.00 [ Les mer ]

Tre kors

På Golgata står det tre kors. Dette er dypt symbolsk. Andakt av Jan Bygstad hentet fra "Underveis 1 2020" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hva som glemmes

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste». [ Les mer ]