Dagens bibelord 21.01.2020

Ordsp 3,5-10

5Stol på Herren av hele ditt hjerte,støtt deg ikke til din egen innsikt! 6Tenk på ham hvor du enn ferdes,så gjør han stiene dine jevne. 7Vær ikke vis i egne øyne,frykt Herren og vend deg bort fra det onde! 8Det blir til helse for kroppen,en styrkedrikk for marg og bein. 9Gi Herren ære med det du eier,med førstegrøden av hele din avling. 10Da skal din matbod fylles opp,pressekummene renner over av ny vin.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Jan
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
Jobs bok
26 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Henning A. Alsaker

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Jan Bygstad æresdoktor

DELK Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019, [ Les mer ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Bibeldagen 2020

- Horten menighet Søndag 9. februar markeres Bibeldagen i Horten ved en felleskirkelig samling i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK