Dagens bibelord 13.11.2019

2 Kor 5,4-10

4Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. 5Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. 6Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. 7For vi vandrer i tro, uten å se. 8Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. 9Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. 10For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
23. søndag i kirkeåret
Tale v/Finn Indrebøe
24 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag
Henning A. Alsaker
28 Nov
Blå Kors 10 årsjubileum.
Kl. 19:00

01 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i advent
Jan Bygstad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Jan Bygstad æresdoktor

DELK Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019, [ Les mer ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK