Dagens bibelord 08.07.2020

1 Kor 3,1-9

1Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. 2Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, 3for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? 4Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? 5Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. 6Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 7Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. 8Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. 9For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

12 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jon Magne Sønstabø
19 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jon Magne Sønstabø
26 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Bygstad
[ Les mer ]

02 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]
09 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Jon Tore Lie
[ Les mer ]
16 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Streaming av bibeltimer

DELK Bergen menighet streamer hver torsdag denne våren bibeltimer med gjennomgang av Daniels bok. Undervisningen blir gitt av prest Jan Bygstad. [ Les mer ]

Pasjonsgudstjeneste

På grunn av problemer med livesending, så legges hele gudstjenesten for langfredag ut på youtube. [ Les mer ]

Tre kors

På Golgata står det tre kors. Dette er dypt symbolsk. Andakt av Jan Bygstad hentet fra "Underveis 1 2020" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer i Horten menighet

- Horten menighet Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK