Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prest Jan Bygstad og valgte eldste Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

27 Jan
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
30 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Håkon Valen Senstad
Gudstjenesten markerer slutten på menighetens og FBBs bibelhelg der tema er \"Treenighetslæren\"
06 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6. søndag i åpenbaringstiden
Jon Magne Sønstabø

09 Feb
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad
13 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannsøndag
Tale v/Olav Rørtveit
20 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forklarelsesdag
Mikael Bruun

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Streaming av Bibeltimer

Følg menighetens bibeltimer live. Onsdager klokken 19.00 [ Les mer ]

Tre kors

På Golgata står det tre kors. Dette er dypt symbolsk. Andakt av Jan Bygstad hentet fra "Underveis 1 2020" [ Les mer ]

Fellesgudstjeneste

Tilsynsmann, Bertil Andersson, inviterer til fellesgudstjeneste for hele DELK via nett-TV skjærtorsdag 9. april kl. 11. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

EN TROFAST SLITER TAKKER AV

- Bjerkely menighet Ved overgangen til 2022 takker Ole Døvik av som eldstebror, først med tjeneste i Døvik og senere i Bjerkely menighet. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Etablering av ny menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 16.januar 2022 ble en gledens dag i Sandnes. Etter vel tre år som menighetsplante, ble Jæren menighet offisielt etablert som selvstendig menighet i DELK. Ikke nok med det, samme dag ble menighetens første eldste innsatt i tjenesten. [ Les mer ]