Dagens bibelord 01.10.2020

Sal 71,17-20

17Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.Jeg forteller fortsatt om dine under. 18Gud, forlat meg ikkeselv når jeg blir gammel og grå,la meg tale om din krafttil hele den slekten som kommer.Ditt velde 19og din rettferd, Gud,når til det høye.Du som har gjort så store ting,Gud, hvem er som du? 20Trengsler og ulykkerlot du meg se,men du vekker meg til liv på ny,og du løfter meg opp igjenfra dypene under jorden.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

04 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]
11 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Odd Sverre Hove
[ Les mer ]
14 Okt
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad

18 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Ottar Endresen
[ Les mer ]
25 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Øystein Rønhovde
[ Les mer ]
28 Okt
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jan Bygstad

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Streaming av bibeltimer

DELK Bergen menighet streamer hver torsdag denne våren bibeltimer med gjennomgang av Daniels bok. Undervisningen blir gitt av prest Jan Bygstad. [ Les mer ]

Pasjonsgudstjeneste

På grunn av problemer med livesending, så legges hele gudstjenesten for langfredag ut på youtube. [ Les mer ]

Tre kors

På Golgata står det tre kors. Dette er dypt symbolsk. Andakt av Jan Bygstad hentet fra "Underveis 1 2020" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK