Dagens bibelord 09.07.2020

Matt 7,24-29

24Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. 26Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» 28Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, 29for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.

Kilde: www.bibel.no

Om Bergen menighet

Hvem er vi?

Vi samles i Jesu , den korsfestede og oppstandne Kristus, navn hver søndag til å motta Guds gode gaver til oss gjennom Ordet og Sakramentene (Dåp og Nattverd). Gjennom disse midler gir Gud oss syndenes forlatelse, evig liv og løftet om at vi er Guds barn. Du er velkommen til å komme og få disse gaver! [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et eldsteråd, som består av menighetens prester, Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, og to valgte eldste, Henning Abbedissen Alsaker og Jon Tore Lie. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

12 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jon Magne Sønstabø
19 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jon Magne Sønstabø
26 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Jan Bygstad
[ Les mer ]

02 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]
09 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Jon Tore Lie
[ Les mer ]
16 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Jan Bygstad
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Streaming av bibeltimer

DELK Bergen menighet streamer hver torsdag denne våren bibeltimer med gjennomgang av Daniels bok. Undervisningen blir gitt av prest Jan Bygstad. [ Les mer ]

Pasjonsgudstjeneste

På grunn av problemer med livesending, så legges hele gudstjenesten for langfredag ut på youtube. [ Les mer ]

Tre kors

På Golgata står det tre kors. Dette er dypt symbolsk. Andakt av Jan Bygstad hentet fra "Underveis 1 2020" [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer i Horten menighet

- Horten menighet Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK