Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Å bli gitt gleden

Juleevangeliet kan lettere høres nå, nå når vi føler oss omgitt av mørke og utrygghet. I dette evangeliet tales det om den store glede. For, vi ha stor grunn til glede.

[ Les mer ]

Tomme benker, men fremdeles felleskap

Kirkens tjeneste når gudstjenesten er flyttet til internett.

[ Les mer ]

Jan Bygstad æresdoktor

DELK Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019,

[ Les mer ]

Relasjoner i menigheten.

Øystein Rønhovde

[ Les mer ]

Bibeltime 17. okt

Vi fortsetter gjennomgangen av Jesaia.

[ Les mer ]

Høsttakkefest

Høstakkefest med påfølgende kurvfest

[ Les mer ]

Streaming

Problemer med lyd fra våre Gudstjenester og møter

[ Les mer ]

Lydfiler fra fordypningsdagene.

Opptakene er nå klare og lagt på Youtube og bibeltimer.com

[ Les mer ]

Fordypningsdager 2018

Velkommen til Lutherske fordypningsdager 2018.

[ Les mer ]