Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Lutherske Fordypningsdager 2016

Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 25.- 28. august. Ca. 150 deltagere fra Norge, Danmark, Tsjekkia og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Mennesket og Gud – synderen og frelseren”.

[ Les mer ]

Konfirmasjon i Bergen menighet

Kristi himmelfartsdag, 5. mai, var det konfirmasjon i Bergen menighet

[ Les mer ]

Dåp i Bergen menighet – 24. April.

Menigheten hadde gleden av å ta i mot fem iranere til den hellige dåp.

[ Les mer ]

Ordinasjon av prest i DELK Bergen

Det var en stor dag for Bergen menighet da Jon Magne Sønstabø ble ordinert til tjenesten.

[ Les mer ]

Persisk bibelgruppe

Torsdag ettermiddag, klokken 17, møtes persisk bibelgruppe fast i kirken.

[ Les mer ]

Norskundervisning

Fredagsettermiddagene er det nå fast norskundervisning for våre iranske venner.

[ Les mer ]

Klesinnsamling

Det trengs nå en ny klesinnsamling med tanke på våre innvandrervenner.

[ Les mer ]

Norskundervisning for våre innvandrervenner

Diakonikomiteen har nå vedtatt og er igang med å starte norskundervisning for våre innvandrervenner

[ Les mer ]

Bibeltimer for iranere

Oppstart av bibelgruppe for våre iranske venner

[ Les mer ]

Menigheten vokser

Etter dåpsgudstjenesten i desember har vi hatt gleden av å se enda flere som søker til menigheten, og vi starter nå opp dåpsundervisning med fem nye, – fire iranere og en afghaner.

[ Les mer ]