Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Dåp i Bergen menighet – 24. April.

Menigheten hadde gleden av å ta i mot fem iranere til den hellige dåp.

[ Les mer ]

Ordinasjon av prest i DELK Bergen

Det var en stor dag for Bergen menighet da Jon Magne Sønstabø ble ordinert til tjenesten.

[ Les mer ]

Persisk bibelgruppe

Torsdag ettermiddag, klokken 17, møtes persisk bibelgruppe fast i kirken.

[ Les mer ]

Norskundervisning

Fredagsettermiddagene er det nå fast norskundervisning for våre iranske venner.

[ Les mer ]

Klesinnsamling

Det trengs nå en ny klesinnsamling med tanke på våre innvandrervenner.

[ Les mer ]

Norskundervisning for våre innvandrervenner

Diakonikomiteen har nå vedtatt og er igang med å starte norskundervisning for våre innvandrervenner

[ Les mer ]

Bibeltimer for iranere

Oppstart av bibelgruppe for våre iranske venner

[ Les mer ]

Menigheten vokser

Etter dåpsgudstjenesten i desember har vi hatt gleden av å se enda flere som søker til menigheten, og vi starter nå opp dåpsundervisning med fem nye, – fire iranere og en afghaner.

[ Les mer ]