6. søndag i påsketiden

Jan Bygstad
Matt. 6, 7-13

Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen!  La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,  slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.  For riket er ditt og makten og æren i evighet.  Amen.